Banc d’Apunts

És una iniciativa de al delegació d’estudiants a causa de la pandemia i ala poca informacicó que ens arribava el primer quadrimeste de Covid, faltaven apunts a totes les assignatures uan infinitat d eproblemes, que us explicarem tots ho hem viscut. Per això vam decidir tirar endevant un Banc d’Apunts !!!

Trobarà apunts i problemes resolts de quasi totes les assignatures de tots els graus i recordar que si tu tens uns apunts super xaxis també en els pots fer arribar al següen correu i els compartirem amb la resta d’alumnes

banc.apunts.eebe@gmail.com

Recorda, però de posar-nos en l’assumpte del correu de quina assigantura són i enviar-nos de forma ordenada amb el següent format per facilitar-nos la feina a tots!!

Comuna/grau_Qautri_Nom assignatura